12. srpna, 2022

Pozvánka na valnou hromadu 2022

Předseda klubu Libor Matějka svolává v souladu se stanovami klubu valnou hromadu zájmového spolku Softball Pardubice.

Termín: pátek 30. 9. 2022
Čas: 18:00
Místo: Stadion Pasos Pardubice (Josefa Ressla 2868, Pardubice)

Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové klubu.

Program valné hromady:

  1. Zpracování listiny příchozích
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Informace o stavu klubu za poslední funkční období
  4. Volba nových členů výkonného výboru
  5. Volba nových členů dozorčí rady
  6. Diskuse