23. září, 2018

Pozvánka na valnou hromadu 2018

Předsedkyně klubu Hana Fabíková svolává v souladu se stanovami klubu valnou hromadu Softballu Pardubice.

Termín: sobota 3. 11. 2018
Čas: 14:00
Místo: Restaurace Blériot (Náměstí Dukelských hrdinů 2551, Pardubice)

Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové klubu.

Program valné hromady:

  1. Zpracování listiny příchozích
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Informace o rezignaci některých členů výkonného výboru na svoji funkci
  4. Volba nových členů výkonného výboru
  5. Diskuse