Podmínky užití webu a ochrana osobních údajů

Děkujeme Vám za využívání služeb webu Pasos Pardubice – www.pasos.cz. Služby poskytuje spolek Softball Pardubice, IČ: 69157316, se sídlem na adrese Josefa Ressla 2868, Pardubice.

Akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami včetně zásad ochrany soukromí. Pečlivě si jej proto přečtěte. Pokud se smluvními podmínkami nesouhlasíte, naše služby nepoužívejte. Děkujeme za pochopení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel webu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých dobrovolně Softball Pardubice k zařazení do databáze, nabízení obchodu a služeb včetně zasílání reklamních materiálů, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Klient rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel webu si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat písemně nebo e-mailem na adresu info@pasos.cz. 

Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto smluvních podmínek včetně zásad berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači.

Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu Softball Pardubice nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služeb. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a dle těchto zásad.

Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování svých služeb a své obchodní činnosti.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v databázi, jež splňuje technickou ochranu dat dle požadavků příslušných právních předpisů. Za účelem ochrany práv jednotlivců, může poskytovatel služeb zpřístupnit neveřejné osobní údaje v souladu s platnými právním předpisy státním orgánům. V případě soudního sporu či jiného řízení před orgány státní správy je poskytovatel služeb oprávněna zpřístupnit veškeré jí poskytnuté informace včetně osobních údajů.

Možnosti opravy, aktualizace a odstranění osobních údajů

Máte možnost kdykoli opravit či aktualizovat Vše osobní údaje uvedené na webu. Odstranění Vašich osobních údajů z webu neznamená odvoláni souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů, jež jste poskytovateli služeb udělili. Pokud svůj souhlas chcete odvolat, prosím, kontaktujte nás na e-mailu info@pasos.cz.

Provozní data

V rámci poskytování služeb dochází ke zpracování dalších systémových dat např. IP adres, jež používáme jednak k technickému zajištění, ale též ke shromažďování statistických demografických údajů. Dále používáme tzv. soubory cookies, abychom se lépe přizpůsobili individuálním potřebám uživatelů. Vypnete-li cookies soubory, nebrání to v užití našich služeb.

Používání služeb Google

Pro vyhodnocování návštěvnosti portálu používáme služby Google Analytics, která sbírá anonymní data o chování uživatelů portálu. Detailní podmínky užívání služby Google Analytics jsou dostupné na stránce http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.

K online inzerci používáme remarketing ve službě Google AdWords. Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na Internetu naše reklamy na různých webových stránkách. Poskytovatel služeb stejně jako další dodavatelé využívají společně soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv portálu, k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami portálu. Detailní podmínky užívání služby Google AdWords jsou dostupné na stránce https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder?country=CZ.