Historie softballu

Historie softballu začíná na konci 19. století, kdy softball vznikl jako úspornější verze baseballu pro přípravu baseballistů v hale. První verze pravidel souboru byla sepsána v roce 1889. Tehdy se softballu říkávalo “kitten league ball”, název softball sport dostal až v roce 1926. Tentýž rok došlo také ke sjednocení pravidel. V roce 1930 došlo k prvnímu veřejnému turnaji.  O 3 roky později se konal v Chicagu první národní amatérský softballový turnaj. 

V roce 1952 byla založena Mezinárodní softballová federace. Následně od roku 1965 se pravidelně pořádá mistrovství světa pro ženy a od roku 1966 i pro muže.

World Baseball Softball Confederation (WBSC) byla založena v roce 2013 – v současnosti sdružuje 208 národních federací ze 141 států.

Softballový pálkař

Softballový pálkař

Historie softballu v České republice

První záznamy o pálkovacích hrách na území ČR pochází již ze začátku 17. století. Základy moderního softballu položili až v roce 1919 profesor Machotka a Josef First. V roce 1921 se začíná hrát softball na vysokých školách – tehdy pod názvem playgroundball.  

Po 2. světové válce v roce 1947 sjednotil tehdy ústní výklad pravidel do psané formy Jaroslav First, který přeložil oficiální pravidla do češtiny. V 50. a 60. letech minulého století se hrál softball převážně v Praze, postupně se však přidaly další města – Brno, Přerov, Hradec Králové.

Datum: 10.2.2018 | Autor: Redakce