5. prosince, 2016

Valná hromada 2017

Předsedkyně klubu Pasos Pardubice Hana Fabíková svolává v souladu se stanovami klubu valnou hromadu Softballu Pardubice.

Termín: čtvrtek 5.1.2017
Čas: 19:00
Místo: Restaurace Blériot (Náměstí Dukelských hrdinů 2551, Pardubice)

Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové klubu.

Program valné hromady:

  1. Zpracování listiny příchozích
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Zpráva stávajícího výkonného výboru o stavu klubu
  4. Informace o rezignaci některých členů výkonného výboru na svoji funkci
  5. Představení nové vize fungování klubu v roce 2017
  6. Volba nových členů výkonného výboru
  7. Diskuse