Co je softball?

Softball je kolektivní pálkovací hra. Ve hře stojí proti sobě 2 týmy po devíti hráčích. Mužstva se střídají v útoku a v obraně.  Útočící hráč se snaží pálkou zasáhnout míč, který nadhodí nadhazovač. Cílem hry je, aby pálkař odpálil míč a oběhl všechny 4 mety, aniž by byl vyautován. Za úspěšný doběh všech 4 met získává tým 1  bod. Vyhrává tým s největším počtem bodů. Celkově se hraje minimálně na 7 směn – v každé směně tým útočí a brání.

Nadhazování v softballu

Softballový nadhazovač (na rozdíl od baseballu) nadhazuje tzv. spodním obloukem. Nadhazovač (pitcher) v softballu se snaží hodit míč do tzv. strike zóny. Nadhoz, při kterém míč projde strike zonou je STRIKE. Nadhoz, který není STRIKE je tzv. BALL. Pokud pálkař zaznamená 3x strike a nedojde k odpalu do pole, je OUT. Pokud nadhazovač zaznamená 4x ball, pálkař dostane metu zdarma. 

Pardubický softballový nadhazovač Filip Koblížek
Pardubický softballový nadhazovač Filip Koblížek
 

Strike zóna

Je to prostor od kolen do úrovně paží pálkaře a míč musí letět nad metou.

Odpalování

Útočící tým pošle pálkaře na domácí metu, aby do hracího pole odpálil míč, který nadhazuje nadhazovač. Po odpálení nadhozu do hracího pole se pálkař snaží doběhnout alespoň na první metu. Cílem pálkaře je oběhnout všechny mety, aniž by byl vyautován. Za úspěšný doběh všech 4 met získává útočící tým 1 bod.

Pardubický softballový pálkař Wout Cnops
Pardubický softballový pálkař Wout Cnops

 

Vyautování pálkaře

Vyautování pálkaře nastane, pokud byly signalizovány 3 strike (strikeout). Nebo nastane, pokud míč odpálený pálkařem je chycen dříve, než se dotkne země. Nebo pokud bránící polař držící míč se dotkne mety, na kterou pálkař běží.

Homerun

Pokud pálkař odpálí míč přes plot vnějšího pole, jedná se o homerun. Přečtěte si, jaké jsou typy homerunů.

Kompletní pravidla

Kompletní pravidla softballu najdete na webu České softballové asociace.


Rozdíl mezi softballem a baseballem?

Ačkoli oba sporty vypadají podobně (v obou případě se jedná o pálkovací sport), jsou mezi softballem a baseballem značné (pro někoho podstatné) rozdíly. Přečtěte si, jaké jsou rozdíly mezi softballem a baseballem.