18. ledna, 2017

Zápis z valné hromady 2017

Výkonný výbor Softballu Pardubice v souladu se svými stanovami svolal ve čtvrtek 5. ledna 2017 valnou hromaduProjednávanými body byly:

1. Zpracování listiny příchozích
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Zpráva stávajícího výkonného výboru
4. Finanční analýza a rozbor roku 2016 – předložení účetnictví i s doklady
5. Volba nových členů výkonného výboru
a.) orgány předloží čestné prohlášení, že souhlasí s funkcí
6. Diskuse

Na své posty rezignovali Pavel Kožený, Jakub Jehlička a Jiří Rejda. Novým sportovním a facility manažerem byl zvolen Jan Čech. Jiří Rejda byl následně zvolen jednatelem klubu. 

Do dozorčí rady byli zvoleni Jakub Jehlička a Marek Fibiger.

Složení nového výkonného výboru začíná platit od 5. 1. 2017. Detailní zápis z valné hromady je k dispozici zde volně ke stažení.

Přílohazápis z valné hromady 2017