Jan Horálek
Muži B

Jan Horálek

Jan Horálek

Dlouholetý trenér T-ballu (a od roku 2017 i Coachballu) a místopředseda klubu Pasos Pardubice.

V klubu Pasos Pardubice je od roku 2005, kdy se zúčastnil turnaje MČR kadetů v Českých Budějovicích. 

„Softball mě zaujal už v 80. letech. Hrávali jsme ho na hodinách TV s dřevěnou pálkou. Poté i na gymnáziu v Holicích. Poté jsem se softballem potkal opět na VŠ v Hradci Králové při studiu na pedagogické fakultě. Potkal jsem se zde s Jiřím Rejdou, který tehdy sháněl hráče do turnaje „O zlatou pálku“. Zanedlouhou jsem se objevil v pardubickém klubu a začal jsem poté i trénovat nejmenší hráče,“ vzpomíná Jan Horálek o seznámení se softballem.