4. listopadu, 2018

Nové složení vedení Pasos Pardubice

V sobotu 3. listopadu 2018 se uskutečnila valná hromada, na které bylo zvoleno nové vedení klubu Pasos Pardubice.

Nové složení výkonného výboru Pasos Pardubice pro nadcházející období 2019 a 2020:

  • Libor Matějka – Předseda klubu
  • Mgr. Jan Horálek – Místopředseda klubu
  • Jakub Jehlička – Jednatel klubu

„Děkuji členům klubu za zvolení do velmi odpovědné funkce. Děkuji také předešlému vedení, které čelilo velmi těžké sezóně. Především bych chtěl poděkovat Haně Fabíkové, která vedla klub minulé 3 sezóny. Mým cílem je navázat na předešlou práci – tedy rozšířit počet členů klubu především v dětských a mládežnických kategorií,“ zhodnotil své zvolení nový předseda klubu Libor Matějka.

Ve složení výkonného výboru došlo ke zúžení počtu členů. Nyní má výkonný výbor 3 členy. „Věřím, že menší počet členů povede k zefektivnění komunikace a tím pádem ke zrychlení řešení případných problémů,“ okomentoval nový počet členů vedení nový předseda Libor Matějka.

Současně s volbou nového vedení byla provedena i volba nové dozorčí rady:

  • Pavel Koblížek – Předseda dozorčí rady
  • Petra Líbalová – Člen dozorčí rady
  • Martin Špaček – Člen dozorčí rady
  • Martin Turek – Člen dozorčí rady
  • Petr Všetečka – Člen dozorčí rady

Celý zápis z valné hromady si přečtěte zde.