12. března, 2020

Vyjádření klubu ke koronaviru Covid-19

Klub Pasos Pardubice reaguje na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a ruší všechny veřejné zápasy a turnaje po dobu nezbytně nutnou. 

„Respektujeme a bereme s veškerou vážností rozhodnutí Vlády ČR a samozřejmě se dle něj budeme řídit. Vždy razíme, že zdraví je to nejcennější, co máme a i v tomto případě budeme respektovat rozhodnutí, které bylo dnes učiněno,“ uvedl předseda klubu Libor Matějka.

„Kromě zápasů a turnajů rušíme i soustředění, které jsme tento týden měli absolvovat. Věřím, že následující opatření budou úspěšná a že se brzy budeme soustředit na příjemnější věci,“ dodal předseda Libor Matějka.