7. srpna, 2017

Pasos Pardubice se zúčastní Sportovního parku 2017

Softballový a baseballový klub Pasos Pardubice bude součástí Sportovního parku 2017 v Pardubicích v parku Na Špici. Sportovní park je nástupcem Olympijského parku v neolympijském období. Pořadatelem této akce je Statutární město Pardubice.

Pasos Pardubice se zúčastní Sportovního parku od 15. do 17. srpna. Každý den od 09:00 do 16:30 si budou moci diváci vyzkoušet základy softballu a baseballu na stanovišti číslo 7.