Strike Out

Strike Out je jedním ze způsobů, jak vyautovat v softballu a baseballu soupeře. Strike Out je udělen, pokud má pálkař na kontě již 2 striky a neodpálí další nadhoz, který je označen jako strike.